ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Oferta zajęć dodatkowych:

 1. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego
 2. korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne
 3. inne o charakterze terapeutycznym-socjoterapeutycznym
 4. Koła zainteresowań:
 • filmowe
 • sportowe
 • teatralne
 • język angielski
 • turystyczne
 • plastyczne
 • matematyczne
 • gastronomiczne