„Twoja krew, moje życie”

Oddali, to co najcenniejsze – krew !!!

15 marca 2024 r. Szkolne Koło PCK i HDK zorganizowało kolejną akcję honorowego krwiodawstwa w naszej szkole. Młodzi ludzie udowodnili, że do niesienia pomocy innym nie trzeba ich namawiać w jakiś szczególny sposób.

W akcji wzięło udział 28 uczniów, którzy oddali 12 litrów krwi.

Zdecydowali się nieść pomoc innym przez dzielenie się darem życia, jakim jest krew. Ważna sprawa – pomóc komuś bezinteresownie.

Podziękowania należą się także uczniom klasy 5EKp za ogromne zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu akcji krwiodawstwa.

Koordynatorzy akcji: Beata Szafraniec, Agata Jania

ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE!

DZIĘKUJEMY!!!

Szkolne Koło PCK i HDK