Kolejne sukcesy ekonomiczne uczniów ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Relacja z przebiegu etapu centralnego V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich w Krakowie.

W dniach 12 – 13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im.  Daszyńskiego w Krakowie zorganizowano finał ogólnopolski  V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych w kraju uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej.  Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz pytania krótkie. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny w gospodarce rynkowej”.

W tym zacnym gronie znalazło się dwóch uczniów ZS im. W Witosa w Suchej Beskidzkiej: Marek Krzysztof i Sasuła Bartłomiej obydwaj z klasy 3 technikum ekonomicznego.

Ostatecznie po podliczeniu wyników uczniowie reprezentujący „Suskiego Witosa” zajęli 20 miejsce ( Bartek) i 24 miejsce ( Krzysztof) , co jest ich sporym sukcesem. Uczniowie są zwolnieni z etapu teoretycznego egzaminu zawodowego z sumą 100% ( maksymalna do uzyskania ). Szkoła zyska punkty do prestiżowego ogólnopolskiego rankingu szkół średnich Perspektyw.

Godne podkreślenia jest to , że w tej olimpiadzie uczniowie ZS im. W. Witosa docierają do etapu centralnego nieprzerwanie od 2013 roku.

Finaliści i ich opiekunowie byli zakwaterowani w Hotelu Felix na terenie Nowej Huty.

Uczestnicy zwiedzali też miasto Kraków, które jest jak zwykle piękne i bardzo atrakcyjne turystycznie.

Opiekunami merytorycznymi uczniów byli : Irena Skrzypek – Sikora i Grzegorz Sikora .

Tekst i zdjęcie G. Sikora.