Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W dniu 3 marca uczniowie klasy 2EK pod opieką p. Eweliny Syc i p. Krzysztofa Świętka wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorem wydarzenia był Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Kuratorium Oświaty. Spotkanie odbyło się w sali Kina Kijów przy ulicy Krasińskiego 34. W programie przewidziana była prelekcja dr. Michała Wenklara z Oddziału Biura Badań Historycznych IPN oraz projekcja dwóch filmów dokumentalnych; „Uskok” oraz „Żołnierze Bartka”. Po wykładzie uczniowie obejrzeli także wystawę pt. „Wyklęci – odnalezieni w Małopolsce”.