Klub UNESCO zaprasza do udziału w akcji „Podaruj wiersz”

Drodzy uczniowie i nauczyciele,
Klub UNESCO zaprasza do udziału w akcji „Podaruj wiersz”.

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – stał się inspiracją dla naszej akcji.
Zachęcamy uczniów, aby włączyli się do naszego projektu. Adresata korespondencji możecie wybrać sami (może to być jedna osoba lub np. instytucja pomocy społecznej).
Wydrukowane karty papeterii z autografem Herberta zostaną dostarczone osobom, które wyrażą chęć uczestnictwa w akcji.

Działania, do których zapraszamy, sprowadzają się do czterech prostych kroków:

  1. sięgnięcie po zbiór wierszy Zbigniewa Herberta (w domu lub w bibliotece),
  2. wybranie jednego z nich,
  3. odręczne przepisanie wybranego wiersza na papeterii z autografem Z.Herberta (dostarczonej przez klub UNESCO),
  4. podarowanie go komuś.

Zdajemy sobie sprawę̨, że wobec ciągle istniejącego zagrożenia koronawirusem, część uczestników akcji może obawiać́ się̨ korzystania z kart papeterii do przepisywania wierszy. Takie osoby chcemy zachęcać́ do podarowania/przesłania drogą elektroniczną wybranego wiersza w formie „cyfrowego dyptyku”:

  1. zdjęcia odręcznie przepisanego wiersza oraz
  2. pliku audio z nagranym odczytaniem wiersza, który został przepisany

Wierzymy, że gest ofiarowania komuś słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, może być gestem romantycznym (wyrażeniem uczuć) lub podziękowaniem, ale może być też formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję, tak dzisiaj potrzebną. Uważamy, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu uda nam się pokazać, jak ważne może być należycie użyte słowo i jakie wielkie znaczenie ma prosty gest.
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego lub bezpośrednio do opiekuna UNESCO p. A. Piotrowskiej.
Zapraszamy również do korzystania ze strony internetowej dedykowanej akcji: www.podarujwiersz.pl