Rekrutacja dla uczniów klas technikum hotelarskiego oraz technikum organizacji reklamy.

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu  pn „Nowe kierunki, nowe doświadczenia”, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe nr umowy  2020-1-PL01-KA102-079189, dla hotelarzy i  reklamy

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 25 uczniów 2 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik organizacji reklamy, Technik hotelarstwa

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 8 lutego 2021 do 26 lutego 2021r.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz Rekrutacyjny, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Dokumenty należy dostarczyć do koordynatora projektu, Pana Marka Jani,  w terminie do 26.02.2021r do godziny 12.

Planowy termin mobilności w miejscowości Aboano Therme k. Padwy – 30.05.2021r. do 12.06.2021r.

Pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu– Pana Marka Jani.