Szanowni Kandydaci

Szanowni Kandydaci,
tydzień temu otrzymaliście świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a dziś w systemie elektronicznym ZIU otrzymaliście wyniki z egzaminów ośmioklasisty.
Przypominamy, że obowiązkiem każdego z Was jest wprowadzenie do systemu elektronicznego

(https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/ )
ocen ze świadectwa oraz wyników z egzaminów.

Informujemy, że od 9 lipca do 14 lipca br. – do godz. 15:00 musicie złożyć kserokopię bądź oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminów.


10 lipca 2021 r. /sobota/ punkt rekrutacyjny będzie otwarty w godzinach 9:00-13:00,
a w pozostałe dni zapraszamy w godzinach 8:00-15:00.


Kserokopie dokumentów MUSZĄ być wykonane przez szkoły podstawowe oraz opieczętowane i podpisane przez dyrektora szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) – § 25 ust. 3 i 6.
W razie problemów zapraszamy do kontaktu – 33 8742771