Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 
wszkołach macierzystych wyłącznie dla absolwentów, którzy do 12 lipca br. złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do poprawki. 

Informujemy, że egzaminy odbędą się w salach:
ST2 – matematyka + język polski

AI – matematyka – osoby, które w sesji wiosennej miały dostosowania 

I36 – język angielski

Prosimy o przybycie do szkoły o 8.15

Sala ST2 wchodzi wejściem bocznym nad aulą internatu, pozostali pod przewiązką. 

Listy zdających będą wywieszone na drzwiach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu – 33 874 27 71