Akcja Sprzątania Świata

We wtorek, 28 września, uczennice z klasy 4 HO pod opieką pani Marioli Świerkosz wzięły udział w Akcji Sprzątania Świata.

Akcja jest kontynuacją projektu edukacyjnego realizowanego na lekcjach języka angielskiego pod tytułem „Environmental problems”. W ramach tego projektu uczennice zbadały problemy ekologiczne w tym m.in. problem globalnego ocieplenia oraz problem zanieczyszczenia wody i powietrza.

W dniu dzisiejszym uczestniczki akcji posprzątały teren wzdłuż rzeki Stryszawki, od stacji PKP do wodospadu.

BRAWO DZIEWCZYNY!