KONKURS PLASTYCZNY OGŁOSZONY PRZEZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Link do strony konkursu

https://kuratorium.krakow.pl/konkurs-plastyczny-ogloszony-przez-rzecznika-praw-dziecka-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka/

Więcej informacji dotyczących konkursu udziela p. T.Mydlarz