FUNDUSZ ZDROWOTNY

Od 01.01.2022 r. obowiązuje Uchwała Rady Powiatu Suskiego ws. określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek.

Proszę o zapoznanie się z nowymi zasadami wnioskowania o środki  z Funduszu Zdrowotnego.

Uchwała Rady Powiatu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w zakładce Akty publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.Poniżej link do Uchwały Rady Powiatu:https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8507&idmp=154&r=o