Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Zespół Szkół informuje, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym

odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

Bardzo prosimy o stawienie się o 8:20 pod salą:

22 – egzamin z matematyki

21 – egzamin z języka angielskiego.

Wyniki ogłoszone będą 9 września 2022 r.