Rekrutacja

W dniach 16.01.2023 – 27.01.2023 prowadzona będzie rekrutacja uczestników w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055372, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377.

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 28 uczniów
4-5 kierunków kształcenia ZS w Suchej Beskidzkiej, w tym realizację 2-tygodniowych praktyk zawodowych we współpracy z greckimi przedsiębiorstwami.

Szczegółowe zasady oraz kryteria procesu naboru znajdują się w poniższych dokumentach:

            REGULAMIN REKRUTACJI

            FORMULARZ ZGŁOSZENOWY

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, uzyskają kompleksowe wsparcie w postaci przygotowań do zagranicznej mobilności zawodowej oraz wyjadą na praktyki zawodowe do Grecji, planowane na termin 15.05.2023 – 26.05.2023 (+ dni podróży).

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055372, realizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377

Kwota dofinansowania: 55 736,00 EUR