Spotkanie maturzystów z przedstawicielem WSZiB

W piątek 03.03.2023 roku gościliśmy w naszej szkole Pana Kamila Kowalika, wykładowcę Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Przeprowadził on prelekcje na temat : „Jak zacząć? Wykorzystaj aktywne metody poszukiwania pracy”.

W spotkaniu wzięły udział klasy: 4FTg, 4HTg, 4GSg, 4EKg, 4Reg

Organizator: Anna Halawa