Projekt Bakcyl

Projekt Bakcyl w ramach którego w dniu 25 października 2023 r. klasa 1Ek miała okazję wziąć udział jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.
Projekt realizowany jest od 2013 r. we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi. Projekt uzyskał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa.
W ramach 11 edycji klasa 1Ek z naszej szkoły uczestniczyła w lekcji on-line, której tematem przewodnim było mądre inwestowanie.
Dzięki wykładowi, uczniowie mieli okazję poznać czym są kalkulatory finansowe i jak z nich korzystać, a także w co w dzisiejszych czasach najlepiej inwestować. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak w praktyce można oszacować potencjalny zysk i ryzyko z inwestycji.
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości co jest niewątpliwie potrzebne wśród młodego pokolenia.
M.Paszt