Etap okręgowy Olimpiady Statystycznej

12 grudnia w siedzibie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej odbył się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali najwyższą ilość punktów (wyższą niż 50% możliwych do uzyskania). Byli to:
• Julia Basiura (kl. 4EK)
• Joanna Kachnic (kl. 4L/O)
• Szymon Pietrusa (kl.4L/O)

Uczestnicy olimpiady musieli zmierzyć się z 30 pytaniami wielokrotnego wyboru, a także dwoma zadaniami otwartymi z zakresu analizy statystycznej. Opiekunem merytorycznym w tej olimpiadzie była p. Katarzyna Michałek.