Program „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023”

W dniach 6 – 7 grudnia 2023 r. oraz 13 – 14 grudnia 2023 r. uczniowie 9-ciu klas drugich technikum wzięli udział w dwudniowych, certyfikowanych kursach dla szkół średnich w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO”.

Program edukacyjny realizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT wraz z Partnerami. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana została praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów.

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023 realizowany był poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.

Kursy poprowadzili specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Państwowej Straży Pożarnej Urzędu Dozoru Technicznego Wyższego Urzędu Górniczego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Opracowała: A. Jania