Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus+

W związku z zakończeniem realizacji międzynarodowego projektu „The Way to Make My Dreams Come True” realizowanego w okresie 01.09.2022-29.02.2024 w dniu 4 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektowe. Organizatorami spotkania były Panie: Mariola Świerkosz oraz Katarzyna Wrońska, które pełniły funkcję koordynatorów projektu. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy wizyt międzynarodowych. Gościem specjalnym była Pani Dyrektor Aneta Drobny.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego obejrzenia krótkiej video-relacji podsumowującej projekt. Był to dla uczestników bardzo wzruszający moment, ponieważ w trakcie tego krótkiego seansu uświadomiliśmy sobie, ile wspólnych przeżyć i doświadczeń zdobytych w trakcie prawie dwuletniego projektu nas łączy. Autor filmu, Maximilian Migner, w bardzo kreatywny sposób wykorzystał zdjęcia i ujęcia kadrowe z wszystkich trzech mobilności w: Polsce, Rumunii oraz Portugalii, łącząc wszystkie wspomnienia i wspólne przeżycia w jedną piękną całość. W filmie zawarte zostało również podziękowanie dla Pań koordynatorek oraz dla wszystkich uczestników projektu.

Głos zabrała również Pani Dyrektor Aneta Drobny, która pogratulowała uczestnikom projektu możliwości uczestniczenia w tym przedsięwzięciu oraz podziękowała Paniom koordynatorkom za ich pracę włożoną w napisanie i prowadzenie projektu.

W dalszej części spotkania Pani Mariola oraz Pani Katarzyna podziękowały Pani Dyrektor Anecie Drobny za wsparcie idei projektu. Następnie przyszła pora na podziękowania dla uczestników, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem na wielu płaszczyznach od filmowych, fotograficznych po relacje słowne w postaci artykułów prasowych oraz pomoc techniczną. Nagrody specjalne otrzymali: Kamil Olszówka, Olga Warchoł, Tomasz Kot oraz wspomniany już Maximilian Migner. Następnie wręczono podziękowania i drobne upominki dla pozostałych uczestników projektu. Na końcu spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie zakończono odtańczeniem Belgijki – tańca, który towarzyszył nam we wszystkich międzynarodowych spotkaniach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaufanie, entuzjazm oraz zaangażowanie i wytrwałość we wspólnych działaniach. Mamy nadzieję, że zdobyte w trakcie projektu doświadczenia językowe, kulturowe oraz umiejętności komunikacyjne i kreatywność wzbogaciły was jako ludzi i przyczynią się do spełniania marzeń w życiu dorosłym. Życzymy Wam, aby zbudowane w trakcie projektu przyjaźnie okazały się przyjaźniami na całe życie.

Na koniec jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za wspólnie spędzone chwile. Realizacja projektu dostarczyła nam sporą dawkę radości. Jesteśmy z Was ogromnie dumne.

Dziękujemy również koleżankom i kolegom nauczycielom, którzy wspierali nas w różnorodnych działaniach  w trakcie realizacji projektu począwszy od działań filmowych, informatycznych, reklamowych, a kończąc na działaniach gastronomicznych. W szczególny sposób dziękujemy Pani Dyrektor Anecie Drobny oraz Pani W-ce Dyrektor Annie Wilczek. Podziękowania należą się również Paniom:  Bogumile Bałos, Marcie Krzak, Ewelinie Syc, Dorocie Paleczny, Adzie Karcz-Zielińskiej oraz Panom: Tomaszowi Gielasowi, Andrzejowi Hutniczakowi, Krzysztofowi Kachlowi, Adamowi Wróblowi. Wasza pomoc i wsparcie było bezcenne.

Mariola Świerkosz oraz Katarzyna Wrońska

Fotorelacja: Maximilian Migner

Video relacja: Kamil Olszówka