REKRUTACJA Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu projektu Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071,  Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe..

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 79 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik logistyk, Technik ekonomista, Technik hotelarstwa oraz Technik obsługi turystycznej.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona

W terminie 11.06.2019 – 29.06.2019 dla kierunków kształcenia Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik obsługi turystycznej.

W terminie 20.01.2020 – 30.01.2020 dla kierunków kształcenia Technik hotelarstwa, logistyk oraz ekonomista.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz Rekrutacyjny, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Dokumenty należy dostarczyć do koordynatora projektu, w terminie do 29.06.2019r do godziny 12.

Pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu oraz przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – Pana Marka Jani.