Certyfikat Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym

W październiku br. nasza szkoła wzięła udział w Kampanii Społecznej ” Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Były to działania zwracając uwagę na wykluczenia społeczne osób niewidomych i niedowidzących. W wielu klasach przeprowadzono ciekawe dyskusje, a wynikiem działań, oprócz pięknych plakatów, były listy pisane do niewidomych uczniów z Ośrodka w Bydgoszczy. Dzięki udziałowi w Kampanii, nasza szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w akcję.

organizator akcji

Agata Piotrowska