ZŁOTA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r.

W imieniu Wysokiej Kapituły IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno-
prawnych, co „zaowocowało” zajęciem wysokiego miejsca w Polsce przez
Państwa Placówkę w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku,
uzyskując status ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r.