Podziękowania dla Marioli, Mateusza, Kasi, Justyny, Sylwestra i Marty

Już za kilka dni naszą społeczność szkolną opuszczą uczniowie klas czwartych. Z tej okazji chciałam szczególnie podziękować uczniom klasy 4HO: Marioli Kotlarskiej, Mateuszowi Łukaszewskiemu, Kasi Pochopień, Justynie Syc, Sylwestrowi Zachurze i Marcie Ziółko za dwa lata współpracy w ramach projektu „Małopolski Tele – Anioł”. Dziękuję Wam za serce, zaangażowanie i postawę; za czas, który znaleźliście mimo natłoku obowiązków szkolnych.

Pamiętajcie, że kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas … (F. Edwards).

Anna Halawa

Do moich podziękowań dołączają członkowie Stowarzyszenia Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.