Oświadczenia ZFŚŚ

Państwo Emeryci:
Informuję, że oświadczenia o dochodach składają Państwo do dnia
10.05.2020r.

Oświadczenie składamy na podstawie PIT.  Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i bezpieczeństwo Państwa  oraz pracowników szkoły oświadczenia prosimy przesyłać drogą mailową lub listem poleconym  na adres sekretariatu szkoły. W przypadku wysłania oświadczenia listem poleconym, datą obowiązującą jest data stempla pocztowego. Prosimy P. Emerytów o dołączenie do oświadczenia o dochodach  wniosku o zapomogę.

Wnioski znajdują się w zakładce Komisji Socjalnej na stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły