DODATKOWA REKRUTACJA

W związku z sytuacją pandemii wirusa SarsCov2 i rezygnacją części uczestników z wyjazdu na praktyki, rusza dodatkowa rekrutacja na praktyki odbywające się w Grecji, do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Praktyki będą odbywały się w terminie 20.08.2020r do 4.09.2020r w greckiej miejscowości Eratini.

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 80 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik logistyk.

Formularze rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej szkoły, proszę o dostarczenie do dnia 17.07.2020r. do godziny 12.00 do skrzynki projektowej obok sekretariatu uczniowskiego. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora projektu Marka Jani.