Archipelag Skarbów

W dniach 25-27.05.2022r. w naszej szkole, dzięki współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, realizowany był program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®. Realizacja programu była możliwa dzięki udziałowi w projekcie „Profilaktyka w każdą pogodę”, finansowanym ze środków budżetu Państwa „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Program obejmował dwa dni spotkań warsztatowych o charakterze profilaktycznym dla wszystkich klas I, szkolenie dla nauczycieli oraz szkolenie dla rodziców uczniów klas I.

Jak przekazują twórcy: „Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy                     i pornografii. Pokazujemy znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczymy jak radzić sobie z trudnymi emocjami”.

Warsztaty były ciekawe i świetnie przygotowane przez charyzmatycznych prowadzących. Chętni uczniowie mogli zaangażować się w ćwiczenia aktywizujące                 i otrzymać atrakcyjne nagrody.