Erasmus w naszej szkole „Moja droga do spełniania marzeń”

„Moja droga do spełnienia marzeń” to projekt w programie Erasmus+, partnerstwa na małą skalę w sektorze Edukacja Szkolna (2022-1-PL01-KA210-SCH-000083630), realizowany w terminie 01.09.2022 – 29.02.2024 przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Głównym celem projektu jest skuteczne i innowacyjne podejście do pobudzania uczniów do nauki
w pełni ich potencjału, wzmacniania poczucia własnej wartości i zwiększania ich znaczącego udziału
w społeczności, niezależnie od ich warunków fizycznych, kulturowych, społecznych i geograficznych, podniesienia poziomu motywacji i kreatywności. Zadaniem projektu jest również zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w tym zakresie, pogłębienie sposobów relacji i komunikacji.

W trakcie realizacji projektu uczniowie i nauczyciele zaangażują się w działania o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym. Będą uczestnikami mobilności do krajów partnerskich oraz podejmą się wykonania działań mających na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie spotkań, szkoleń i innych wspólnych działań. Aktywności będą rozwijały trzy aspekty niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole i poza nią: skuteczna komunikacja, rozwój osobisty, kreatywność i motywacja.

Rezultaty projektu:

-poszerzenie świadomości i tolerancji w stosunku do różnic kulturowych, odkrywanie wspólnych wartości

-wzrost motywacji do doskonalenia kompetencji językowych

-rozwój umiejętności działania i współpracy w międzynarodowym środowisku

-rozwój postawy odkrywania nowych sposobów rozwiązywanie problemu

-wykształcenie postawy kreatywności i ciekawości poznawczej

-zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości

-podniesienie znaczenia roli komunikacji

-rozwój kompetencji cyfrowych.

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Portugalii i Rumunii. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej jest koordynatorem projektu. Projekt zakłada udział około 100 uczniów i 10 nauczycieli Zespołu szkół z klas 2-4 technikum. W trakcie trwania projektu założono realizację zadań w formie mobilności do każdej ze szkół partnerskich,
w których uczestniczyć będzie 2 nauczycieli i 10 uczniów (2 grupy z każdej ze szkół).

Katarzyna Wrońska – koordynator projektu