Próbna Matura z OPERONEM

Egzaminy w naszej szkole odbędą się w dniach 22 – 24.11.2022 r. i rozpoczną się o godz. 7:30

 • 22.11.2022 (wtorek) język polski poz. podstawowy
  • 23.11.2022 (środa) matematyka poz. podstawowy
  • 24.11.2022 (czwartek) język angielski poz. podstawowy

  Organizacja egzaminów:

  Każdy egzamin rozpocznie się w naszej szkole o godz. 7:30,

  dlatego bardzo prosimy Maturzystów o przybycie do szkoły o godz. 7:15 pod odpowiednią salę.
  Listy sal zostały wysłane przez dziennik elektroniczny.

  Egzamin z języka polskiego i matematyki trwa 170 minut, a z języka obcego 120 minut.

  Tegorocznym maturzystom przypominamy o obowiązku posiadania:

  1. dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo legitymacja szkolna)
  2. czarnych długopisów (najlepiej mieć dwa albo trzy)
  3. odpowiednich przyborów (szczególnie na matematyce: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty)

  Lekcje w tych dnia rozpoczną się:
  we wtorek i środę od 11:00, a we czwartek od 10:00 i będą trwać po 30 minut.

  Poniżej znajduje się Harmonogram lekcji w w/w dniach.

  Prosimy o przychodzenie na lekcje zgodnie z planem lekcji.

  Jeśli ktoś będzie wcześniej, prosimy o zachowanie ciszy, by nie przeszkadzać Uczniom piszącym egzamin maturalny.