Czy chcesz wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Procedura selekcji uczniów uczestniczących w projekcie Erasmus+ „Moja droga do spełnienia marzeń”

Od września 2022 r. do marca 2024 r. w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej realizowany będzie projekt Erasmus+ . Głównym celem projektu jest skuteczne i innowacyjne podejście do pobudzania uczniów do nauki  w pełni ich potencjału, wzmacniania poczucia własnej wartości i zwiększania ich znaczącego udziału w społeczności, niezależnie od ich warunków fizycznych, kulturowych, społecznych i geograficznych, podniesienia poziomu motywacji i kreatywności. Zadaniem projektu jest również zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w tym zakresie, pogłębienie sposobów relacji i komunikacji.

Regulamin wraz z załącznikami