Talentowisko

W związku z zajęciem pierwszego miejsca w etapie regionalnym i tym samym przejścia do etapu krajowego, uczniowie z Panią Opiekun – Beatą Szafraniec oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa – Anetą Drobny , a także Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej – Katarzyna Kołodziejczyk wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za SKO zostali zaproszeni na uroczystą Galę w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Niespodzianką dla zaproszonych gości były warsztaty aktorskie w Teatrze Syrena.

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://bssucha.pl/program-talentowisko-sukces-szkol-pod-patronem-banku-spoldzielczego-w-suchej-beskidzkiej