Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja

W dniu 29. kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja przygotowany przez klasę 2RK wraz z wychowawcą Tomaszem Smyrakiem. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na salę Sztandaru Szkoły przez poczet sztandarowy oraz odśpiewania hymnu „Mazurka Dąbrowskiego” przez wszystkich uczniów naszej szkoły. Następnie wystąpiła Pani Dyrektor Aneta Drobny, która mówiła o historii obchodów tego święta i znaczeniu w dziejach Polski i Polaków. W dalszej części uczniowie klasy 2RK zaprezentowali program słowno-muzyczny przygotowany na tą okazję.

Tomasz Smyrak.