ŚWIADECTWA MATURALNE 2023
DYPLOMY ZAWODOWE 2023

W dniu 7 lipca 2023 r. /piątek/ od godz. 9:00
będą wydawane świadectwa maturalne oraz dyplomy zawodowe wraz z suplementami
w sali I36 – budynek internatu.

Jeśli kogoś nie będzie, proszę o dostarczenie do 6 lipca br. upoważnienia dla osoby odbierającej. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej szkoły:

https://zswsucha.pl/wp-content/uploads/2019/05/upowaz_do-odbioru_sw.matural.pdf

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu obowiązkowego i chcą przystąpić do poprawki w sierpniu muszą złożyć „Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym” najpóźniej 14 lipca 2022 r.

Druk do pobrania:
https://drive.google.com/file/d/1UduxJmPkHRpG0oC-0HwyB1dDLgA1NDJ8/view?usp=sharing

W dniu 7 lipca 2023 r. w systemie https://wyniki.edu.pl
można sprawdzić wyniki egzaminów.

Loginy i hasła były wydawane we wrześniu w szkole. Jeśli ktoś nie ma hasła prosimy o pilną wiadomość na adres e-mailowy do sekretariatu szkoły: sekretariat@zswsucha.pl z treścią:

„Proszę o hasło do systemu elektronicznego ZIU – imię, nazwisko, data urodzenia i symbol klasy”

W dniu ogłoszenia wyników nie będzie możliwości resetu hasła!

Termin poprawkowy zgodnie z harmonogramem CKE:

  1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –
    21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego z sesji poprawkowej 8 września 2023 r.