Dzień Edukacji Finansowej

18 października 2023 r. z inicjatywy nauczycieli przedmiotów
ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości p. Beaty Szafraniec i
P. Krzysztofa Świętka zorganizowano w naszej szkole DZIEŃ
EDUKACJI FINANSOWEJ.
W tym dniu gościli w „Witosie” pracownicy Banku Spółdzielczego w
Suchej Beskidzkiej , którzy przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas
2OT oraz 3EK dotyczące inwestowania, zarządzania finansami osobistymi
oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych.
Uczniowie mieli również możliwość wzięcia udziału w lekcji online na
temat oszczędzania i inwestowania przygotowanej przez Fundację
Warszawski Instytut Bankowości.
Ponadto uczniowie klas 3OT, 2HT i 1EK na lekcjach podstaw
przedsiębiorczości i podstaw ekonomii brali udział w quizie tematycznym z
zakresu edukacji finansowej i bankowości.
Współorganizatorem DEF jest Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki,
Ministerstwo Finansów, Centrum GovTech, Rada Edukacji Finansowej oraz
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

Beata Szafraniec
Krzysztof Świętek

Foto: Małgorzata Worwa, Wiktoria Matuszyk, Martyna Wróbel kl.2Fa Technikum Fotografii i Multimediów