Ogólnopolski konkurs „Od technika do logistyka 5.0”

Zapraszamy uczniów klas kształcących się w zawodach technik logistyk i technik spedytor do wzięcia udziału  w ogólnopolskim konkursie logistycznym  „Od technika do logistyka 5.0″, którego organizatorem jest Międzyuczelniane Koło Studenckie „LogPoint”  działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

I etap konkursu odbędzie się  19.12.2023r. w formie online  poprzez platformę testportal.pl,

Zgłoszenia chętnych do 24.11.2023 r. przyjmuje p. Katarzyna Michałek