Zmiany w opłatach za wyżywienie.

Zgodnie z zarządzeniem  Dyrektora Z.S. im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej nr. 60/2023 z dnia 20.11.2023r.

od 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana w opłatach za wyżywienie.

Śniadanie- 6,25 zł

Obiad – 12,50 zł

Kolacja – 6,25 zł.

Łączna stawka za całodzienne wyżywienie wynosić będzie 25 zł

Opłaty za wyżywienie płatne do 10 – tego dnia każdego miesiąca,  przelewem na konto szkoły Z.S.im. W. Witosa w Suchej B.

D. Paleczny