Rekrutacja

W dniach 06.12.2023 – 15.12.2023 prowadzona będzie rekrutacja uczestników w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000132664, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377.
Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 26 uczniów 4 kierunków kształcenia ZS w Suchej Beskidzkiej, w tym realizację 2-tygodniowych praktyk zawodowych we współpracy z włoskimi przedsiębiorstwami.
Szczegółowe zasady oraz kryteria procesu naboru znajdują się w poniższych dokumentach na stronie internetowej szkoły:
REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENOWY


Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, uzyskają kompleksowe wsparcie w postaci przygotowań do zagranicznej mobilności zawodowej oraz wyjadą na praktyki zawodowe do Włoch, planowane na termin 27.05.2024 – 07.06.2024 (+ dni podróży).
Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000132664, realizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377


Kwota dofinansowania: 58 593,00 EUR