Wycieczka przedmiotowa klasy 1OT do Krakowa

To już jest tradycją że w listopadzie jedna z klas o profilu turystycznym uczestniczy w wycieczce zawodowej do Krakowa. W listopadzie każdego roku można nieodpłatnie zwiedzać Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu.

W dniu 30 listopada 2023 roku uczniowie z klasy 1OT i kilku uczniów z klas 1E i 2R/I uczestniczyli w takiej wycieczce. Głównym punktem tego zawodowego wyjazdu było zwiedzanie wystawy Obraz złotego wieku”. Uczniowie zwiedzali komnaty Zamku Królewskiego gdzie przygotowane były specjalne ekspozycje podkreślające wielkość Polski w okresie panowania ostatnich Jagiellonów.

Uczestnicy podziwiali też atrakcje Krakowa usytuowane na trasie Traktu Królewskiego.

Opiekunami uczniów i organizatorami wyjazdu byli nauczyciele: Sabina Iciek (wychowawca klasy 1OT) i Grzegorz Sikora.

Grzegorz Sikora