Finał akcji „Skarpeta”

W dniu 12 grudnia 2023 r. odbyło się w naszej szkole przekazanie darów zebranych w ramach akcji
„Skarpeta” zorganizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu.
Zebrane m.in. skarpety, czapki i rękawiczki oraz słodycze zostały przekazane na ręce Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom” w Radoczy, Pani Dominiki Wojtysiak.
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które przyczyniły się do zebrania podarunków, szczególnie
wychowawcom i uczniom klas: 1GA,1 LG, 2 K/S, 2 L/S, 3 K/S, 2 GA, 5 GAP, 5 EKP, 1 R/I, 4 RK,
a także Paniom pedagożkom za cierpliwość i udostępnienie przestrzeni w swoim gabinecie.
Mamy nadzieję, że ten niewielki gest umili mikołajkowo – przedświateczny czas podopiecznym
POW „Promyk” i „Nowy Dom” w Radoczy.
Szkolne Koło Wolontariatu

Beata Konieczna

 Fotorelacja zrealizowana przez uczennice klasy 2Fb: Gabrielę Pieczarę i Sylwię Witek.