Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym

Mamy zaszczyt ogłosić, że nasza szkoła 11 grudnia podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. To ważne wydarzenie miało miejsce w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego, w obecności dr hab. Inż. Andrzej Bogdała – profesora URK, Prorektora ds. Kształcenia,  pani Aleksandry Duda- Chodak – dziekana Wydziału Technologii Żywności, pani dyrektor Anety Drobny oraz pani wicedyrektor  Anny Wilczek.

Celem naszej współpracy jest wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Chcemy tworzyć inicjatywy związane z szeroko pojętą edukacją młodzieży, rozwijając jej zainteresowanie tematyką związaną z rolnictwem i przyrodą.

Podpisana umowa otwiera przed nami wiele możliwości. Przede wszystkim, będziemy mogli korzystać z doświadczenia i wiedzy ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego, którzy będą gościć w naszej szkole, prowadząc warsztaty i prezentacje dla uczniów. W zamian, nasi uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach na uczelni, rozszerzając swoje horyzonty i zdobywając cenne umiejętności.

Jesteśmy przekonani, że podpisana umowa niesie ze sobą wiele korzyści dla obu stron. Dzięki niej nasi uczniowie oraz kadra pedagogiczna będą mieli okazję poszerzyć swoje horyzonty i rozwijać swoje umiejętności. Będziemy również dumni mogąc uczestniczyć w tak prestiżowej współpracy, która podniesie rangę naszej szkoły i wpłynie na jej dalszy rozwój.

Cieszymy się, że Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja dołączył do współpracy z naszą szkołą. Jesteśmy pewni, że ta współpraca wzmocni naszą ofertę edukacyjną oraz zapozna naszych uczniów ze specyfiką kształcenia zawodowego.