Uczennice klasy 4 Technikum Ekonomicznego w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Z przyjemnością informujemy społeczność szkolną o zakwalifikowaniu się trzech uczennic z klasy 4 Technikum Ekonomicznego – Julii Basiury , Hernas Aleksandry i Dominiki Paleczny do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Krakowie. Tegoroczna olimpiada odbywa się pod hasłem przewodnim „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.
Te same uczennice uczestniczyły też w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. Za uzyskane wyniki w tym etapie Julia Basiura i Dominika Paleczny otrzymały wyróżnienie.
Opiekunami naukowymi uczennic byli nauczyciele: Irena Skrzypek – Sikora i Grzegorz Sikora.