Konrad Laskoś ze Stypendium Prezesa Rady Ministrów!

Konrad Laskoś ze Stypendium Prezesa Rady Ministrów!
W dniu 7.12.2023 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
„Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre”.
W tym roku to szczególne wyróżnienie za najwyższą średnią ocen oraz wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach otrzymał uczeń klasy 3 Technikum Reklamy, Konrad Laskoś.
Konradowi gratulujemy wyników w nauce i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów!

Ewa Kiełbus