Powiatowy Konkurs „Mistrz Wiedzy o Żywieniu”

14 marca 2024r. w naszej szkole gościliśmy uczestników Powiatowego Konkursu „Mistrz Wiedzy o
Żywieniu”. I etap konkursu odbył się w listopadzie, a do II etapu, finałowego, zakwalifikowało się 14
uczestników. Uczniowie rozwiązywali test konkursowy zawierający 50 pytań, a następnie
brali udział w warsztatach kulinarnych. W tym czasie komisja konkursowa w składzie: Agata Spyrka-
Trzop – naczelnik wydziału oświaty w starostwie suskim, Renata Babicz – radna powiatu suskiego,
przewodnicząca komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki, Ewa Kozina – vice dyrektor ZS im. W.
Witosa oraz Bogumiła Bałos i Klaudia Handzlik-Kijas – nauczyciele przedmiotów gastronomicznych w
ZS im. W. Witosa, oceniła prace konkursowe.
Nagrody uczestnikom wręczyli Józef Bałos – starosta suski i Aneta Drobny – dyrektor szkoły.
Szczególne gratulacje dla zwycięzców:
I miejsce Wojciech Kita – SP w Juszczynie
II miejsce Wiktoria Danek – ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
III miejsce Konrad Laskoś – ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i liczymy na udział szkól w kolejnych
edycjach konkursu! Dziękujemy pani Barbarze Polak, Beacie Lipce, Renacie Pochopień i Paulinie
Porębskiej za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla naszych gości.
Organizatorami konkursu byli: Bogumiła Bałos, Klaudia Handzlik-Kijas, Monika Domasik, Anna
Głuszek oraz Izabela Śliwa. Dziękujemy panu Januszowi Kociołkowi – naczelnikowi wydziału promocji
starostwa suskiego za pomoc i wsparcie przy organizacji przedsięwzięcia, w tym za ufundowanie nagród dla uczestników.