Wydawanie świadectw dojrzałości

W dniu 4 lipca 2019 r. od godz. 9:00
odbędzie się wydawanie świadectw dojrzałości w niżej podanych salach:

Klasa Nauczyciel Sala
4 HO Izabela Śliwa 104
4 EŻ Małgorzata Kolaniak 103
4 RE Katarzyna Fidelus 105
4 IN Edyta Sitarz 119
4 LG Tomasz Pituła 101
4 GA Beata Lipka 102
4 GB Wiesław Woszczek 120
3 LO Małgorzata Pierges 106

W pozostałych dniach w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego – przed przybyciem prosimy o kontakt telefoniczny ze względu na okres urlopowy.
Przypomina się, ze osobom bez upoważnienia świadectw dojrzałości wydawać nie będziemy.
W sekretariacie uczniowskim będzie do pobrania załącznik z OKE dla uczniów, którzy będą mogli podejść do poprawki w sierpniu, ewentualnie można go pobrać klikając tutaj :
nowa formuła
stara formuła
Termin na złożenie oświadczenia o przystąpieniu do terminu poprawkowego mija 11 lipca 2019 r.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 20–21 sierpnia 2019 r. według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.

Przypominamy, że:
możliwość poprawki ma uczeń, który nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego, tj.:

  1. j. polski w części pisemnej,
  2. j. polski w części ustnej,
  3. j. obcy nowożytny w części pisemnej,
  4. j. obcy nowożytny w części ustnej,
  5. matematyka.

Jeśli uczeń nie zdał dwóch lub więcej egzaminów maturalnych, podejście do poprawy możliwe w maju przyszłego roku, jeśli złoży deklarację maturalną do 7 lutego 2020 r.