Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (U) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)  Zgłoszenia naruszenia można dokonać Czytaj dalej

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma Czytaj dalej