ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY – DZIEŃ 2

Być może zastanawiasz się, jak to możliwe, że brakuje nam wody, skoro 71% powierzchni Ziemi jest nią pokryte? Tylko niewielka jej część to woda słodka i dostępna dla człowieka.   

Wody może brakować z powodu fizycznego niedoboru – taka sytuacja ma miejsce m.in. w rejonach bardzo wyeksploatowanych działalnością człowieka. Bardzo często jednak mamy do czynienia z ekonomicznym niedoborem wody w regionach teoretycznie w nią obfitujących. Dzieje się tak z powodu braku infrastruktury wodnej i w związku z sytuacją ekonomiczną państwa.

Wiele krajów Afryki dotyka ekonomiczny, a nie fizyczny niedobór wody. Są miejsca na kontynencie afrykańskim, gdzie odnawialne zasoby wodne są większe lub porównywalne do Polski. Spójrz na mapy poniżej! Rozwój infrastruktury wodnej mógłby pomóc zmniejszyć wiele istniejących problemów wodnych.

Być może zastanawiasz się, jak to możliwe, że brakuje nam wody, skoro 71% powierzchni Ziemi jest nią pokryte? Tylko niewielka jej część to woda słodka i dostępna dla człowieka.  

Wody może brakować z powodu fizycznego niedoboru – taka sytuacja ma miejsce m.in. w rejonach bardzo wyeksploatowanych działalnością człowieka. Bardzo często jednak mamy do czynienia z ekonomicznym niedoborem wody w regionach teoretycznie w nią obfitujących. Dzieje się tak z powodu braku infrastruktury wodnej i w związku z sytuacją ekonomiczną państwa.

 Wiele krajów Afryki dotyka ekonomiczny, a nie fizyczny niedobór wody. Są miejsca na kontynencie afrykańskim, gdzie odnawialne zasoby wodne są większe lub porównywalne do Polski. Spójrz na mapy poniżej! Rozwój infrastruktury wodnej mógłby pomóc zmniejszyć wiele istniejących problemów wodnych.

Dlaczego powyższe mapy się  różnią?

Przyczyny braku dostępu do wody są różnorodne, a tam gdzie występują silne niedobory, przyczyny te się wzajemnie pogłębiają. Dodatkowo kryzys klimatyczny zaburza cykl wodny, pogłębiając już istniejące problemy i powodując tym samym, że dostęp do wody staje się mniej przewidywalny.

W ramach pogłębiania tematu polecamy posłuchać podkast pt. „Tolerancja to za mało”. Odcinek 6. nosi tytuł: Woda jako globalne wyzwanie. Podczas niemal godzinnej rozmowy tłumaczymy czym jest ekonomiczny i fizyczny niedobór wody i czy Afryka to suchy kontynent, ale także to czym jest czysta wodna i co ma woda do spraw kobiet. Możecie go słuchać m.in. na: