ŚWIADECTWA MATURALNE 2022

W dniu 5 lipca 2022 r. od godz. 10:00 będą wydawane świadectwa maturalne

zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasa Oznaczenie w systemieSala
4 HOT. hotelarskieA25
4 OTT. obsługi turystycznejB22
4 INT. InformatyczneC21
4 EKT. ekonomiczneD104
4 L/RT. logistyczne/ T. organizacji reklamyE103
4 FTT. fotografii i multimediówF101
4 GAT. żywienia i usług gastronomicznychG102
 osoby poprawiająceHsekretariat uczniowski

Jeśli kogoś nie będzie, proszę o dostarczenie do 4 lipca br. upoważnienia dla osoby odbierającej. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej szkoły:

https://zswsucha.pl/wp-content/uploads/2019/05/upowaz_do-odbioru_sw.matural.pdf

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu obowiązkowego i chcą przystąpić do poprawki w sierpniu muszą złożyć „Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym” najpóźniej 12 lipca 2022 r.

Druk do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1UduxJmPkHRpG0oC-0HwyB1dDLgA1NDJ8/view?usp=sharing

W dniu 5 lipca 2022 r. w systemie

https://wyniki.edu.pl

można sprawdzić wyniki egzaminów.

Loginy i hasła były wydawane w lutym w szkole. Jeśli ktoś nie ma hasła prosimy o pilną wiadomość na adres e-mailowy do sekretariatu szkoły: sekretariat@zswsucha.pl z treścią:

„Proszę o hasło do systemu elektronicznego ZIU – imię, nazwisko, data urodzenia i symbol klasy”

W dniu ogłoszenia wyników nie będzie możliwości resetu hasła!