Sukces ekonomiczny uczennicy Julii Basiury z klasy 3 Technikum Ekonomicznego

W dniu 28 kwietnia 2023 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej odbył się finał ogólnopolskiego konkursu o indeks w kategorii biznes i zarządzanie w ramach projektu „ Uwolnij wyobraźnię”. Etap szkolny tego konkursu został rozegrany 19 kwietnia 2023 roku w formie online testu komputerowego , a brało w nim udział 30 uczniów z klas 4 EK i 3 EK. Etap szkolny wyłonił najlepszą trójkę uczniów z naszej szkoły Paleczny i Al: Julię Basiurę , Dominikę Paleczny i Aleksandrę Hernas ( wszystkie z klasy 3 EK). Uczennice te reprezentowały naszą szkołę w finale tego konkursu.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do zdobywania i sprawdzania praktycznych umiejętności, które mogą okazać się fundamentem dalszego rozwoju naukowego i zawodowego. W ramach kategorii biznes i zarządzanie, której w tym roku przewodziło hasło: „Uwolnij wyobraźnię”, uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, zdolnościami logicznego działania oraz planowania pracy na różnych szczeblach organizacji. Konkurs miał dwuetapowy przebieg. Uczniowie najpierw pisali test a następnie rozwiązywali zadanie praktyczne połączone z jego prezentacją przed komisją oceniającą powołaną przez organizatora.

Po podliczeniu wyników wielki sukces odniosła nasza uczennica Julia Basiura  – została laureatką III miejsca i w nagrodę otrzymała stypendium fundowane bezpłatnego roku studiów na kierunku zarządzanie na tej uczelni.

Opiekunem merytorycznym uczennic była mgr inż. Irena Skrzypek – Sikora a pomagał jej mgr Grzegorz Sikora.