Warsztaty międzykulturowe AFS

W ramach Dnia Języków Obcych zorganizowano w naszej szkole warsztaty międzykulturowe, które prowadzone były przez uczestników Programu AFS Polska, Guillaume-wolontariusza z Paryża oraz Beysazu- wolontariuszkę z Turcji. Gościliśmy również wolontariusza z Hong-Kongu- Kappo. Warsztat prowadzony był w języku angielskim. W warsztacie uczestniczyli uczniowie klasy 2OT, 4REp oraz 2Rk oraz nauczycielki języka angielskiego w składzie Pani w-ce Dyrektor Anna Wilczek, Pani Ewa Kiełbus oraz Pani Mariola Świerkosz, która była inicjatorem i koordynatorem spotkania. W trakcie spotkania zapoznano uczestników z głównym celem międzynarodowej organizacji AFS, którym jest rozpowszechnianie akceptacji oraz promowanie różnorodności kulturowej oraz budowanie pokoju na świecie. Warsztaty prowadzone były w formie prezentacji multimedialnej, w trakcie której nasi goście zapoznawali nas z ciekawostkami kulturowymi dotyczącymi ich krajów. Druga część spotkania prowadzona była na podstawie quizu Kahoot i dotyczyła różnic kulturowych na świecie. Każde pytanie było dokładnie wyjaśnione i omówione przez osoby prowadzące spotkanie. Warsztaty odbywały się w miłej i przyjemnej atmosferze i nie pozbawione były elementów humoru. Oto kilka fragmentów wypowiedzi uczniów udzielonych bezpośrednio po warsztatach:

„Uważam, że było to bardzo ciekawe spotkanie, które poszerzyło nasze horyzonty….Również pokazało nam, że niezależnie od kraju pochodzenia można się dogadać i i miło spędzić czas i że tak naprawdę nie różnimy się od siebie aż tak bardzo”.

„Według mnie takie spotkania są bardzo rozwijające i motywujące do nauki języka angielskiego”;

„Spotkanie było bardzo edukacyjne -mogłam się dowiedzieć ciekawostek na temat innych krajów i zintegrować się z osobami pochodzącymi z tych krajów”;

„Takie spotkania sprawiają, że stajemy się bardziej otwarci na przełamywanie barier kulturowych”.

A zatem, z niecierpliwością czekamy na kolejne takie spotkania:)

Koordynator spotkania: Mariola Świerkosz

Oprawa fotograficzna: Nikola Skwarek 3F