Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza z udziałem „Finansoaktywnych”

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym brała udział w Światowym Tygodniu Pieniądza organizowanym przez  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Inicjatorem GMW jest Child & Youth Finance International (CYFI). Kampania została zapoczątkowana w 2012 roku i jest skutecznym narzędziem do poszerzania wiedzy i kompetencji przyszłych uczestników rynku finansowego. 

Światowy Tydzień Pieniądza ma zainspirować dzieci i młodzież do tego, by od najmłodszych lat rozwijały wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Tegoroczne hasło przewodnie GMW „Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość” skupiało się na kwestii zrównoważonego rozwoju oraz podnoszeniu świadomości wpływu zachowań finansowych danej osoby nie tylko na jej przyszłość finansową, ale także na środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Hasło miało zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

15 czerwca 2023 r. do szkoły wpłynęły dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczniów z klas technikum ekonomicznego biorących udział w kampanii, dla szkoły za udział w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week oraz dla koordynatora p. Beaty Szafraniec.