„The Way to Make my Dreams Come True”- spotkanie pożegnalne

Dnia 22 stycznia br. uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie Erasmus+ wzięli udział w wyjątkowym międzynarodowym spotkaniu online mającym na celu podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań. Po przywitaniu przez nauczycieli i krótkiej rozmowie wstępnej, uczniowie prezentowali plakaty ze słowami opisującymi wszystkie mobilności. Koledzy z zagranicy podzielili się z nami swoimi odczuciami na temat kończącego się projektu, który przyniósł wiele wzruszeń i satysfakcji z wielu wspólnych osiągnięć. W imieniu polskiego zespołu wypowiedzieli się Olga Warchoł, Przemek Antosiak oraz Max Migner, którzy podzielili się swoimi osobistymi refleksjami związanymi z udziałem w projekcie oraz podziękowali zagranicznym kolegom i koordynatorom za wspólne chwile. Spotkanie zakończyły gorące podziękowania koordynatorów za współpracę i zaangażowanie na różnych płaszczyznach projektu. Zgodnie stwierdziliśmy, że był to czas, w którym można było poznać każdego z uczestników na nowo, nie tylko jako ucznia czy nauczyciela naszej szkoły, ale przede wszystkim jako człowieka. Wyrazy wdzięczności złożyli także uczniowie na ręce Pani Katarzyny Wrońskiej i Pani Marioli Świerkosz, dziękując za włożone serce i trud związany z koordynacją projektu. Jesteśmy przekonani, że podejmowane w różnej formie działania, mobilności do szkół partnerskich czy zawarte nowe znajomości są faktycznie początkiem naszej wspólnej drogi do spełnienia marzeń.

Kacper Gierat, Aleksandra Wojtasik

Zdjęcia: Nikola Skwarek