REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Temat konkursu w tym roku szkolnym:
  „ Słowa w kuchni”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów w zawodach:
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • kucharz.
  4. Informacji na temat konkursu udzielają. Beata Lipka, Elżbieta Moskała.
  5. Cele i zadania konkursu:
  • Promocja sztuki kulinarnej oraz potwierdzenie ich wysokich kwalifikacji zawodowych,
  • Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • Konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych klas,

II. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się 9 lutego 2024 r. w Sali PG1, w Formie testu on-line
 2. W ramach konkursu każdy uczestnik rozwiązuje indywidualnie test z zakresu nazewnictwa w branży gastronomicznej
 3. Czas na rozwiązanie testu wynosi 1 godzinę.
 4. Uczestnicy konkursu otrzymaj dyplomy oraz nagrody.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z w/w klas.
 2. Zgłoszenia udziału uczniów w konkursie przyjmują organizatorzy do dnia 2.02.2024.
 3. Rozpoczęcie konkursu godz. 12.00, zakończenie z rozdaniem nagród godz. 13.30.

Beata Lipka